Menfezler

menfezler

Menfezler, insanların istediği gibi renklerde ve şekillerde yaptırabildiği iç cephelerde ve dış cephelerde olmak üzere her alanda kullanılabilmektedir.Menfez sistemleri dört farklı sınıfa ayrılır.Bu da havanın akış yönüne göre değişmektedir.

a) Dağıtıcı Sistemler; Dışarıdaki temiz havayı o ortamın içine veren sistemdir.

b) Toplayıcı Sistemler; Bulunulan ortamdaki havayı emer.Farklı olarak üretilmiş alüminyumdan tek sıra kanat olarak yapılırlar.

c) Transfer Sistemleri; Kapılara ve duvarlara monte edilir.Havanın kuvvetli alandan başka bir ortama geçmesini sağlar.

d) Lineer Sistemler; Okulların konferans salonları, iş yerlerindeki toplantı salonları, bekleme odaları gibi büyük alanlarda kullanılan menfezlerdir.

İnsanların menfez sistemleri tercihi yaparken dikkat etmeleri gereken bazı noktalar vardır.Bu sistemlerin beklentiyi karşılaması ve kullanılacak olan ortama uygun olması gerekir.İşte bu sistemlerde beklentiyi karşılayacak ve dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır;

a) Gereken havanın akışını sağlayabilmek,

b) Ortamdaki havanın yayılmasını sağlamak,

c) O ortamda oluşan hava akımının insanları rahatsız edici olmaması,

d) Mekanın tasarımına uygun olan renk ve şeklinin olması,

Dikkat edilmesi gereken bir başka şey ise bir yere menfez sistemi yaptıracağınız zaman o yerin özelliklerini dikkate almalı ve ona uygun özellikte bir sistem yaptırmalısınız.Bunun için önce yaptıracağınız yerin hacimi ve her hacme gitmesi gereken havanın miktarı hesaplanır.Bunlar hesaplandıktan sonra uygulanacak sistem sayısı tipi belirlenir.Belirlenen sistemler ise o ortamdaki havayı homojen belli bir orana bölüştürebilecek şekilde uygulanmalıdır.

Bu sistemlerin kullanılacağı mekanlarda homojen hava akışını oluşturabilmek için özellikle belirttimiz noktalara dikkat edilmelidir.

Pin It