Klima Sistemleri Elemanları

klimaelemanları

Klima sistemlerinde 1.ve 2. filtre kademeleri için filtre malzemeleri nem etkisi ile bozulup parçalanmamalıdır ve akış direncini artırarak olumsuz yönde etkilememelidir.

Toz filtre elemanları filtre gövdesine sıkı olarak monte edilmelidir.Filtre gövdesinin sıkılığı kontrol edilebilir olmalıdır.Kontrol deliği kullanılması durumunda, 2000 Pa basınçta kontrol deliğinden kaçan hava miktarının, filtrenin anma debisinin %0.003’ünü geçmemesi gerekir.Toz filtrelerin yoğuşma yerlerinde bakteri ve mantar oluşabileceğinden yoğuşma sıcaklığının altına düşülmemelidir.Filtre malzemesinden geçen havanın izafi nemi %95’i geçmemelidir.Filtre direncinin istemeden fazla yükselmesini önlemek için izafi nemi %90’ın üzerinde olmamalıdır.

Her filtre kademesinde çalışma şartlarını kontrol etmek için diferansiyel basınç manometresi takılmalıdır.Filterenin durumu konusunda tam olarak bilgi edinebilmek için her filtrede, filtre sınıfı, filtre akışkanının cinsi, anma havası debisi, temiz haldeki fark basınç ve kabul edilebilir son fark basınç değerleri imalatçı tarafından filtrenin üzerinde belirtilmelidir.İşletmeci tarafından son filtre değişim tarihi, filtre bilgilerinin yer aldığı etiket üzerine işlenmelidir.

Basma vantilatörü, 1.ve 2. filtre kademesinin arasına yerleştirilmelidir ve vantilatörde su oluşumu önlenmelidir.Nemlendiriciler ise 2.filtre kademesinden önce monte edilmelidir.Nemlendirme ünitesine kolay geçiş ve iyi gözetleme olanağı olması gerekir.Ayrıca nemlendirme tekniğine bağlı olarak yeterli uzunlukta nemlendirme mesafesi öngörülmelidir.

Pin It